Articulatio cotylica meaning, Mușchii, fasciile și topografia membrelor superioare și inferioare.


articulatio cotylica meaning

Catereniuc, M. Ştefaneţ, T. Andrieş, D. Batâr, T. Titov, M. Taşnic, O. Belic, E. Ştefârţa, A. Babuci, L. Globa, Z. Zorin, A. Bendelic, T. Culegere de scheme la Anatomia omului. Ediţia a II-a revăzută şi completată. Chişinău, Lobko doctor în medicină, profesor universitar, Om emerit I. Podubnâi Redactor: doctor în medicină, conferenţiar universitar T. L upa ş c u Redactor terminologie latină: E.

Ştefârţa Procesare computerizată: M. Schemele reproduse în ea au fost selectate din mai multe surse bibliografice moderne, o parte din ele fiind modificate sau elaborate de către colaboratorii catedrei.

Articulatio cotylica meaning alegerea schemelor ne-am condus atât de importanţa cunoaşterii structurilor pe care acestea le ilustrează cât şi de rolul lor în studierea aprofundată a altor discipline medicale, evitându-se totodată aspectele discutabile sau articulatio cotylica meaning.

articulatio cotylica meaning

Necesitatea reeditării unei astfel de culegeri este evidentă deoarece aceasta, după cum ne-am convins, contribuie la economisirea timpului pentru expunerea materialului din cadrul prelegerilor şi lucrărilor de laborator, la conştientizarea de către studenţi a informaţiei care ţine de domeniul anatomiei omului şi, nu în ultimul rând, la unificarea procesului de instruire la catedră. Dat fiind faptul că cunoaşterea şi reprezentarea grafică a structurii şi raporturilor unor formaţiuni anatomice sunt obligatorii, culegerea de faţă poate fi articulatio cotylica meaning privind pregătirea studenţilor pentru lucrările de laborator, totalizări şi examene.

Nu pretindem la deţinerea adevărului absolut, de articulatio cotylica meaning toate observaţiile şi sugestiile citititorilor vor fi binevenite şi ne vor fi de un real folos.

articulatio cotylica meaning