Cota de tratament comun


Principiul neutralității fiscale.

cota de tratament comun

Menținerea efectelor unei reglementări naționale incompatibile cu dreptul Uniunii. Camelia Toader, președinte de cameră BVBA și alții și Belgian Society for Private Clinics VZW și alții, pe de o parte, și Ministerraad Consiliul de miniștri, Belgiape de altă parte, în legătură cu o cerere de anulare a unor cota de tratament comun de drept belgian referitoare la modalitățile de aplicare a taxei pe valoarea adăugată TVA prestării de îngrijiri medicale, precum și livrărilor de medicamente și de dispozitive medicale.

Pe de o parte, chiropractori, osteopați, chirurgi plasticieni și anumite uniuni profesionale consideră că articolul din legea națională aplicabilă cota de tratament comun incompatibil cu această dispoziție întrucât limitează, fără o justificare rezonabilă, scutirea de TVA pe care o prevede la practicienii unei profesii medicale sau paramedicale reglementate, statut de care nu beneficiază, în temeiul dreptului belgian, profesiile de chiropractor și de osteopat.

Pe de altă parte, chirurgii plasticieni se întemeiază în special pe existența, în dreptul belgian, a unei diferențe de tratament nejustificate între medicamentele sau dispozitivele medicale furnizate în cadrul unor intervenții și al unor tratamente cu caracter estetic și cele furnizate în cadrul unor intervenții și al unor tratamente cu caracter terapeutic, în condițiile în care numai cele din urmă ar fi supuse unei cote reduse de TVA.

cota de tratament comun